Промяна на статута на земя – кой би имал интерес

Преживяната епидемиологична обстановка заради Ковид-19 накара много хора от столицата и провинцията да се замислят за бъдещето на имотите им. Една част от населението избра да продаде имуществото си, докато друга се насочи към покупка. Всички бяха в очакване цените да спаднат, но статистиката сочи, че това не се случи, а тъкмо обратното. Една фракция се замисли върху въпроса за смяна на статута на земята, която притежава. Вместо да обработват земеделската земя, те прецениха, че могат да строят и да изкарват допълнителен доход. Други – обратното – насочиха се към фермерство и земеделие.

Независимо към коя група се причислявате Вие, е редно да се запознаете с процедурата по промяна на статута на земя. Това е процедура, която, ако не бъде извършена, може да Ви коства неприятности със закона. Адвокат Астакова е тук, за да Ви подаде съдействие и да Ви предложи правна помощ.

Какво се изисква за промяна на статута на земята, която имате

Ако имотът Ви е ливада, нива, градина, лозе или друг вид земеделска земя, за да строите, трябва да се урегулира. Това ще се осъществи, като се сдобиете с подробен устройствен план на имота. След това предстои доказване на възможността за захранването на имота с ВиК и електричество, както и наличието на достъп до него. Последното условие е много важно, тъй като собствениците в съседство могат да Ви откажат да преминавате през техните имоти, за да стигнете до Вашия.

С други думи, най-напред ще се наложи да се допитате до услугите на адвокат, а след това – до архитект. Ние работим както с квалифицирани архитекти и геодезисти, така и с нотариуси, ако е необходимо прехвърляне на собственост.

Съществуват ли случаи, които не изискват промяна на статута на земя

Да, такива има. Когато земята е определена като земеделска, а върху нея желаете да построите съоръжения, припокриващи се с нейното законно предназначение. Такива са например оранжериите, парниците, специфични напоителни системи и др. В по-голямата част от случаите обаче, промяната на статута е неизбежна.

Какви документи ще са Ви необходими за промяна на статута на земята

Както споменахме, ще трябва да докажете наличието на достъп до имота, както и възможността за прекарване на ВиК и електричество. Необходими са:

  • Документ за удостоверяване собствеността на земята;
  • При нужда – удостоверение за наследници;
  • Скица на имота, издадена от Службата по геодезия и кадастър или от Служба „Земеделие и гори“ към общината, към която е имотът;
  • ВиК-схема;
  • Електро-схема;
  • Становища от РЗИ и РИОСВ;
  • Акт за категоризация на имота
  • Протокол от ОПУ КАТ-ПП при РДВР – но това е в случай че имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
  • Др.

За повече информация и експертна правна помощ можете да се доверите на нашата адвокатска кантора.

Related Post