промяна на статута на земя

Промяна на статута на земя – кой би имал интерес

Преживяната епидемиологична обстановка заради Ковид-19 накара много хора от столицата и провинцията да се замислят за бъдещето на имотите им. Една част от населението избра да продаде имуществото си, докато друга се насочи към покупка. Всички бяха в очакване цените да спаднат, но статистиката сочи, че това не се случи, а тъкмо обратното. Една фракция се замисли върху въпроса за смяна на статута на земята, която притежава. Вместо да обработват земеделската земя, те прецениха, че могат да строят и да изкарват допълнителен доход. Други – обратното – насочиха се към фермерство и земеделие.Read More

регистация на фирма

Регистрация на фирма

Нека си поговорим за регистрация на фирма и събирателно дружество (СД)

СД е персонално, учредено от две или повече лица, дружество, чиято цел е печалба и извършването на обща стопанска дейност. Учредителите биха могли да бъдат не само физически, но и юридически лица. Вторият вариант е по-малко вероятен или поне практиката сочи така. За възникването на СД е задължително кумулативното наличие на два юридически факта – учредителен договор в писмена форма и вписване в ТР. Учредителният договор трябва да бъде и с нотариална заверка на подписите и формата му е с цел установяване на действителност. В УД се изброяват: наименование, предмет на дейност, седалище и адрес на управление, видът и размерът на вноските, начинът за разпределение на печалбата. Що се касае до вписването, то става по следния начин: подава се Заявление за вписване, подписано от всички учредители. Към него се прилагат и учредителен договор и образец от подписите на лицата, които съгласно договора ще представляват дружеството. Вписването поражда възникването на юридическо лице и търговец и подлежи на вписване в „Държавен вестник“.

Стъпки при регистрация на фирма: От идеята до официалното създаване

Регистрацията на фирма е съществен етап в стартирането на бизнес. Този процес включва редица важни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени внимателно. Първо, следва да се избере подходящо име за фирмата и да се провери наличието на подобно вече регистрирано име. След това, необходимо е да се избере правна форма на фирмата, като еднолично търговец, ООД, ЕООД и други, и да се подготви необходимата документация. Следва подаването на заявление и представяне на документите пред съответните органи за регистрация. Процесът може да включва и регистрация по ДДС, откриване на банкова сметка и допълнителни стъпки в зависимост от спецификата на бизнеса. Правилната регистрация ще осигури законността и стабилността на новосъздадената фирма.

Read More