промяна на статута на земя

промяна на статута на земя


Преживяната епидемиологична обстановка заради Ковид-19 накара много хора от столицата и провинцията да се замислят за бъдещето на имотите им. Една част от населението избра да продаде имуществото си, докато друга се насочи към покупка. Всички бяха в очакване цените да спаднат, но статистиката сочи, че това не се случи, а тъкмо обратното. Една фракция се замисли върху въпроса за смяна на статута на земята, която притежава. Вместо да обработват земеделската земя, те прецениха, че могат да строят и да изкарват допълнителен доход. Други – обратното – насочиха се към фермерство и земеделие.

Независимо към коя група се причислявате Вие, е редно да се запознаете с процедурата по промяна на статута на земя. Това е процедура, която, ако не бъде извършена, може да Ви коства неприятности със закона. Адвокат Астакова е тук, за да Ви подаде съдействие и да Ви предложи правна помощ.

Интересите в промяната на статута на земя: Кои сектори се възползват?

Промяната на статута на земя представлява сложен процес, който може да има съществен влияние върху различни области. Въпреки че този процес може да бъде мотивиран от разнообразни фактори като икономически растеж, инфраструктурни проекти или екологични цели, определени сектори на обществото се явяват особено заинтересовани. Инвеститорите в недвижими имоти може да видят новите възможности за развитие, докато еколозите биха следили внимателно за въздействието върху околната среда. Също така, местните общности биха могли да бъдат засегнати от промените в статута на земята в тяхната район и биха имали интерес да защитят своите интереси и нужди. Този процес изисква балансиран подход, който да вземе предвид различните интереси и да гарантира устойчиво развитие за всички засегнати страни.

Какво се изисква за промяна на статута на земята, която имате

Ако имотът Ви е ливада, нива, градина, лозе или друг вид земеделска земя, за да строите, трябва да се урегулира. Това ще се осъществи, като се сдобиете с подробен устройствен план на имота. След това предстои доказване на възможността за захранването на имота с ВиК и електричество, както и наличието на достъп до него. Последното условие е много важно, тъй като собствениците в съседство могат да Ви откажат да преминавате през техните имоти, за да стигнете до Вашия.

С други думи, най-напред ще се наложи да се допитате до услугите на адвокат, а след това – до архитект. Ние работим както с квалифицирани архитекти и геодезисти, така и с нотариуси, ако е необходимо прехвърляне на собственост.

Съществуват ли случаи, които не изискват промяна на статута на земя

Да, такива има. Когато земята е определена като земеделска, а върху нея желаете да построите съоръжения, припокриващи се с нейното законно предназначение. Такива са например оранжериите, парниците, специфични напоителни системи и др. В по-голямата част от случаите обаче, промяната на статута е неизбежна.

Какви документи ще са Ви необходими за промяна на статута на земята

Както споменахме, ще трябва да докажете наличието на достъп до имота, както и възможността за прекарване на ВиК и електричество. Необходими са:

  • Документ за удостоверяване собствеността на земята;
  • При нужда – удостоверение за наследници;
  • Скица на имота, издадена от Службата по геодезия и кадастър или от Служба „Земеделие и гори“ към общината, към която е имотът;
  • ВиК-схема;
  • Електро-схема;
  • Становища от РЗИ и РИОСВ;
  • Акт за категоризация на имота
  • Протокол от ОПУ КАТ-ПП при РДВР – но това е в случай че имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
  • Др.

За повече информация и експертна правна помощ можете да се доверите на нашата адвокатска кантора.

4.7/5 - (87 votes)

Comments are disabled.